I am a gold lockůI am a gold lock
I am a gold key
I am a silver lock
I am a silver key
I am a brass lock
I am a brass key
I am a lead lock
I am a lead key
I am a don lock
I am a don key.


Gilles.Deletang@ExcuseMyEnglish.fr